girl-bag-2

Dansk for svenskere

Dette kursus henvender sig til svenskere, der bor og/eller arbejder i Danmark, og som ønsker at forstå og kommunikere bedre på dansk. På trods af mange ligheder mellem dansk og svensk er det ikke altid så ligetil, når danskere og svenskere skal kommunikere.

Dansk for svenskere
På dette kursus fokuserer vi på forskellene mellem dansk og svensk. Vi vil især arbejde med udtale og lytteforståelse, hvilket ofte udgør de største udfordringer for svenskere. Vi vil også belyse de vigtigste grammatiske forskelle og kigge på nogle af de ord, der ligner hinanden i dansk og svensk, men som forvirrende nok har forskellige betydninger – de såkaldte lumske ord.

Efter endt kursusforløb vil kursisten kende de vigtigste forskelle mellem dansk og svensk og vil være i stand til bedre at kunne gøre sig forståelig på dansk og forstå talt dansk. Skriv til os og hør nærmere.

Hvor mange lektioner?
Et kursus består typisk af 20-45 lektioner, men vi laver altid en individuel vurdering baseret på kursistens udgangspunkt og hvilket slutmål, der sigtes efter.

Kurset kan tages som privatlektioner eller på hold. Læs mere her.

Skriv til os allerede i dag og hør mere. Alle tilbud er naturligvis ganske uforpligtende.