Common European Framework, som er referencerammen for sprogniveauer i Europa,deler sprogelever op i tre brede kategorier, som igen kan deles op i 6 niveauer. Se i skemaet nedenfor, hvad elever forventes at kunne på de enkelte niveauerindenfor færdighederne læse, lytte, tale og skrive:

English