Er du HR-medarbejder…?

…og søger du et kursus i dansk for udlændinge for en af dine udenlandske medarbejdere, så læs videre.

Bliv Ringet Op

Dansk i virksomheden

Undgå at miste værdifulde udenlandske medarbejdere – tilbyd danskundervisning.

At falde til i Danmark er ikke nemt, heller ikke for højtuddannede udenlandske medarbejdere, der er blevet rekrutteret hertil for deres talent. Det viser en nylig undersøgelse foretaget af InterNations, et verdensomspændende online expat community.

En af hovedbarrierne er sproget, der gør det svært at få danske venner, viser undersøgelsen. Dog tyder antyder undersøgelsen også, at hvis den udenlandske medarbejder lærer dansk, har den positiv effekt på hvor længe han eller hun ønsker at blive i Danmark.

At tale dansk er altså afgørende i fastholdelse af værdifuld udenlandsk arbejdskraft – noget som flere og flere virksomheder prioriterer.

Der er i det hele taget mange fordele ved at den udenlandske medarbejder kan begå sig på dansk. Det styrker den udenlandske medarbejders kompetencer og desuden samarbejdet med kolleger, samarbejdspartnere og kunder, at kommunikationen går glat og uden misforståelser. At den udenlandske kollega kan kommunikere frit på dansk bidrager sidst men ikke mindst også til et godt arbejdsmiljø, hvor alle kan bidrage til fællesskabet på lige fod.

Kort sagt bliver din udenlandske kollega altså meget bedre integreret både i virksomheden og i samfundet som helhed, når hans eller hendes dansk styrkes.

At tilbyde et kursus i dansk for udlændinge til din udenlandske medarbejder er derfor en yderst værdifuld investering, både for virksomheden og for din udenlandske kollega.

Skriv til mig i dag og hør, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Se alle kurser

Det Får I

Med en professionel sprogpartner er I sikret et effektivt forløb, der giver din medarbejder og din virksomhed de hurtige resultater, I er ude efter.

Lad os komme til sagen og arbejde målrettet med de områder af dansk, der giver mening for din medarbejder og jeres virksomhed.
Alle mine kurser i dansk for udlændinge er skræddersyede, baseret på jeres ønsker og behov – vi beskæftiger os altså udelukkende med de ting, der giver din medarbejder de værktøjer, han eller hun har behov for for at klare møder, telefonsamtaler, small-talk over frokosten og andre hverdagssituationer på jobbet, på dansk.

Resultatet? Et DRØNeffektivt danskkursus, der giver mærkbare forandringer hurtigt!

Bemærk: Hurtige og mærkbare resultater afhænger naturligvis også meget af kursisten selv – en stabil progression kræver at man arbejder med sproget også udenfor klassesituationen. Men det taler vi mere om 🙂

Med 9+ års erfaring inden for feltet er jeg en stærk danskpartner, og jeg kan hurtigt gennemskue mine kunders behov og hvad der skal til for at opnå hurtige og effektive sproglige resultater, der vil gøre en forskel i din medarbejders hverdag på og udenfor arbejdet.

Vælger I et kursus med fleksibelt skema, har I frihed til at lægge lektionerne fra uge til uge, og I kan frit ændre tider og dage, hvis noget skulle komme i vejen (husk blot min 24 timers aflysningspolitik).

Jeg tilbyder også kurser med fast skema, der ikke indebærer denne fleksibilitet. Til gengæld er prisen lidt lavere.

For at få det maksimale ud af kurset allerede fra første lektion, tilbyder jeg, kvit og frit, en niveauplacering af din kollega før kurset begynder. Jeg ringer jer op og over telefonen får jeg et billede af de hovedpunkter, som jeg vurderer, I får mest ud af at vi arbejder med i løbet af kurset. Både ud fra hvad I selv fortæller mig, men også hvad jeg som professionel opfanger af udfordringer indenfor grammatik, udtale, ordforråd, etc.

Efter vores samtale sender jeg jer et forslag til kursusplan.

Baseret på den gratis indledende niveauplacering og behovsanalyse, finder vi sammen frem til et klart kursusmål, der vil være kursets røde tråd hele vejen igennem, og som er afgørende for at opnå de ønskede resultater. Hvad skal der til for at din kollega opnår større sproglig frihed og den nødvendige selvsikkerhed i kommunikationen på dansk i dagligdagen på jobbet? Det gør vi os klart fra start af.

For at sikre os, at vi er på rette vej, eller for at justere hvis noget skulle have ændret sig, holder vi midtvejs i kurset en evaluering. Ligeledes evaluerer vi til slut i kurset og ser tilbage på, hvilke resultater du har opnået, både faktiske men også mere mentale (f.eks. øget selvsikkerhed, mindre usikkerhed). Er der stadig rum til forbedring, og hvad kan der gøres ved det.

Efter kurset er slut får I en slutrapport over forløbet og de opnåede resultater. Jeg vil også give anbefalinger til, hvordan din medarbejder kan fortsætte med at lære dansk på egen hånd.

Uanset hvilket kursus eller hvor mange lektioner I booker, er materialet altid en del af prisen. Om det er en decideret dansk for udlændinge tekstbog eller øvebog eller om det kursistens eget materiale fra arbejdet (emails, rapporter, brochurer, præsentationer, etc.) eller andet, kommer helt an på kurset.

Jeres forløb hos Lingua Danica

  • I kontakter mig, og i fællesskab taler vi om kursusmål og -længde.

  • Jeg sender et tilbud og et forslag til en overordnet kursusplan.

  • Efter godkendelse af tilbud, sender jeg jer jeres faktura.

  • Undervisningen starter.

  • Undervejs i kurset laver jeg og din medarbejder (min kursist) en midtvejsevaluering, så vi kan lave ændringer, hvis der er brug for nyt fokus.

  • Når kurset er slut, evaluerer vi forløbet og I får en slutrapport. Nåede vi målet? Hvad er evt. næste skridt?

Ring og aftal et møde

Og hør meget mere om, hvordan jeg kan hjælpe din kollega

  • +45 42492828

Hvem er jeg?

Jeg hedder Sigga Nordgaard og jeg har i 9+ år undervist udenlandske ‘professionals’ i større og mindre danske og internationale virksomheder.

Med 9+ år som underviser i dansk til udlændinge ved jeg, hvor vigtigt det er at kommunikationen går glat i virksomheden. Udenlandske medarbejdere skal både forstå, hvad der sker, og hvad der bliver sagt, og de skal også selv være i stand til at kommunikere klart og tydeligt og uden misforståelser.

Jeg har undervist udenlandske medarbejdere i store virksomheder med mange udlændinge ansat, jeg har undervist i stat og kommune, og jeg har også hjulpet udenlandske medarbejdere ansat i mindre virksomheder.

Jeg har erfaring med at undervise medarbejdere fra mange forskellige brancher og i alle dele af virksomheden, fra topledelse, salgsafdeling, HR, økonomiafdeling, forskning, PR, tegnestue, reception, etc. og fra alverdens brancher.

Nogle af mine kunder har haft engelsk som arbejdssprog, men trods det kommer de alligevel ikke udenom det danske sprog. Selvom han eller hun kan klare de daglige arbejdsopgaver på engelsk, kan det ikke undgås at der bliver talt dansk i frokostpausen, til sommerfesten, i pausen under mødet, etc.
Dansk spiller en central rolle for den udenlandske medarbejders integration både i Danmark og på arbejdet. At udenlandske ansatte derfor har – i det mindste et basalt – kendskab til dansk er derfor afgørende.

Fra mine egne år som expat i henholdsvis Frankrig og Tyrkiet kender jeg selv alt til de sproglige og kulturelle udfordringer man møder, når man er ny i et land. Jeg har dog altid været fascineret af kulturmøder, så jeg ser disse “udfordringer” fra en absolut positiv synsvinkel: de giver anledning til en spændende reflektion over ikke kun det nye land, det nye sprog og den nye kultur – men lige så meget over én selv, éns egen kultur, éns eget sprog.

Når jeg underviser din medarbejder er det derfor altid det hele menneske, hans eller hendes kulturelle og sproglige baggrund, jeg forsøger at tage udgangspunkt i, når jeg tilrettelægger danskundervisningen og hvad der skal til rent danskfagligt for at styrke din medarbejders sproglige – og herved professionelle – kompetencer.

Lingua Danica er en enmandsvirksomhed. Fordelen? Det vil altid være mig du taler med, lige gyldigt om det handler om fakturering eller tilrettelæggelse af undervisningen, etc.

Er du i tvivl om noget? Så tøv ikke med at hive fat i mig!

Jeg glæder mig til at hjælpe din medarbejder og jeres virksomhed videre!

professionel instruktør Singga

Kundeudtalelse

Hør, hvad en af mine nuværende kunder siger om mine kurser:

Victoria Quaglia Testimonial

What has exceeded my expectations since working with Sigga are two things specifically:

How effective the courses have been and the visible improvement after each class; how interesting the courses have been, even on a 1-1 basis ie. Even without the group dynamics of a class.

The main reasons I recommend others choosing one of Sigga’s Danish courses: Flexibility, tailored approach to learning and effectiveness.

Truly a pleasant journey.

Victoria Quaglia, Management Consultant at Implement Consulting Group